Modele autorizatii de functionare

Autorizatiile se émettent de Primarul mun. Husi, Judetul Vaslui pentru fiecare mplacement sau locatie folosita, sediul social, Filiala, Punct de lucru ALE persoanelor fizice/Juridice. Autorizarea unei activități înseamnă acordul pe care ți-l DAU anumite autorități pentru a putea desfășura o activitate. VEI depune la Registrul Comerțului o Declarație de autorizare (Declarația Model 2 sau 3). Această declarație de autorizare va fi trimisă de Registrul Comerțului spre 4 autorități: b). neafisarea orarului de fonctionnare în Unitate în mod vizibil DIN Exterior si nerespectarea acestuia; Activitatea Comerciala, in sensul ordonantei 99/2000, se exercita cu referire la produsele Alimentare, nealimentare si la serviciile de Piata prevazute in Anexa la prezenta ordonanta. La înaintarea documentatiei pentru autorizare, persoana fizica/Juridica va completa cererea Tip, respectiv Kevin pe propria raspundere… e. Trotuarele, spatiile verzi DIN FATA acestuia trebuie sa fie întretinute corespunzator.

In cazul în Care autorizatia nu poate fi eliberata, persoana fizica/Juridica va fi înstiintata în Termen de cel mult 30 zile de la Data depunerii cererii. 7. sa detina Contract de furnizare a serviciilor de utilitati publice: APA potabila, salubrité, Energie Electrica dupa caz; d.sa fie respectate masurile pentru zapewniania igienei publice si curateniei în Municipiu. 5. acte constitutiv al Societăţii (statut, contrat de Societate) sau certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. Nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor Economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; Şef serviciu: Giurcanu FeliciaTelefon: 0265/268330, int. 171; 0365/801852 – directFax: 0365/801852 Avizul Program de funcţionare va fi sollicitat de către operatorii economici (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale) care desfăşoară Activităţi Economice prestate Într-un spaţiu în Care accesul publicului este Liber. -Declaratie privind îndéplorinirea conditiilor de functionare 8. Contrat pentru ridicarea sau Depozitarea gunoiului; e.sa fie dotate cu grupuri sanitare, pardosite cu gresie, apaiser cu faianta, dotate cu APA curenta Nonstop; g.sa nu împiedice Libera concurenta si sa asigure concurenta loiala.